Οι στατικές σελίδες είναι μια προσιτή λύση για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να μπουν στο χώρο του διαδικτύου και δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες

Ό όρος "στατική", δεν σημαίνει ότι μια τέτοια σελίδα δεν μπορεί να περιέχει κινούμενα γραφικά , video κλπ. Δεν έχει να κάνει με την κίνηση.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι στατικές ιστοσελίδες είναι παλαιού τύπου και τεχνολογίας. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Μερικές από τις πιο “μοντέρνες” ιστοσελίδες σήμερα είναι στατικές!

Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει μία στατική ιστοσελίδα είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα που προβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα δεν αλλάζουν δυναμικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης, αλλαγής, τροποποίησης και εισαγωγής νέου περιεχομένου από μέρος του πελάτη παρά μόνο από τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας.


... Φυσικά εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε το website σας θα αναλάβουμε να ανανεώσουμε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας σας.... 


Και καθώς δεν δημιουργούνται εργαλεία διαχείρισης το κόστος και ο χρόνος κατασκευής είναι σαφώς μικρότερος σε σχέση με την κατασκευή μιας δυναμικής σελίδας. Η τιμή της στατικής ιστοσελίδας διαμορφώνεται σε σχέση με τον αριθμό των σελίδων και το περιεχόμενό τους.

Αν λοιπόν χρειάζεστε αρκετά συχνά να αλλάζετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας σας ίσως θα ήταν καλύτερο να σκεφτείτε τη λύση του δυναμικού site, που δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης οι στατικές ιστοσελίδες προτείνονται όταν οι ανάγκες σας δε απαιτούν την κατασκευή πολλών σελίδων.

Ενδεικτικά, τα περιεχόμενα της στατικής ιστοσελίδας μιας επιχείρησης μπορεί να είναι τα παρακάτω:

Πληροφορίες για την επιχείρηση
Στα θετικά των στατικών ιστοσελίδων είναι:
      Χαμηλό κόστος
      Δε χρειάζεται να δαπανήσετε χρόνο για τη διαχείριση της.
      Μικρότερο ετήσιο κόστος φιλοξενίας
Αρνητικά
      Μη δυνατότητα επέμβασης στα περιεχόμενα των σελίδων
 
Βήματα δημιουργίας στατικής ιστοσελίδας
      
      Επαφή με τον πελάτη
      Οικονομική έγκριση
      Δημιουργία Γραφιστικής μακέτας
      Έγκριση μακέτας από τον πελάτη
 
Πληροφορίες για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Φωτογραφίες
Τρόποι επικοινωνίας
Φόρμα επικοινωνίας
Χάρτης GoogleMap
Gallery slide show

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια  δωρεάν   προσφορά