Για να αποφασίσει κάποιος αν η επιχείρηση του χρειάζεται Στατική ή δυναμική Ιστοσελίδα είναι σημαντικό να κατανοήσει ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές.

Στατικές

Ό όρος "στατική", δεν σημαίνει ότι μια τέτοια σελίδα δεν μπορεί να περιέχει κινούμενα γραφικά , video κλπ. Δεν έχει να κάνει με την κίνηση.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι στατικές ιστοσελίδες είναι παλαιού τύπου και τεχνολογίας. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Μερικές από τις πιο “μοντέρνες” ιστοσελίδες σήμερα είναι στατικές!

Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει μία στατική ιστοσελίδα είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα που προβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα δεν αλλάζουν δυναμικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης, αλλαγής, τροποποίησης και εισαγωγής νέου περιεχομένου από μέρος του πελάτη παρά μόνο από τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας.


Δυναμικές

Δυναμικές αποκαλούμε τις ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχο της να ανανεώνει και να προσθέτει περιεχόμενο με απλό και εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές στατικές ιστοσελίδες, γιατί στην ουσία πρόκειται για web εφαρμογές που επιτρέπουν την αποθήκευση των περιεχομένων σε βάσεις δεδομένων μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος διαχείρησης. Συνήθως αυτές οι εφαρμογές ονομάζονται ως CMS (content managment system), δηλαδή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Κάθε δυναμική ιστοσελίδα έχει μοναδικό σχεδιασμό καθώς κάθε εταιρία έχει διαφορετικές ανάγκες. Όλες οι αλλαγές γίνονται on-line και σε πραγματικό χρόνο, που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση μιας αλλαγής, είναι άμεσα προσβάσιμη στους επισκέπτες.

Άρα εάν είστε μια σχετικά μικρή επιχείρηση ή οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχετε είναι λίγα τότε μια στατική ιστοσελίδα θα αρκούσε για τις ανάγκες σας. Από την άλλη πλευρά, αν έχετε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τότε μια δυναμική ιστοσελίδα είναι πιο κατάλληλη για εσάς

Ενώ μια δυναμική ιστοσελίδα έχει μεγαλύτερο κόστος συνήθως περισσότερο λόγω της πολυπλοκότητας της, μπορεί να είναι μια πιο οικονομική λύση μακροπρόθεσμα. Μια δυναμική ιστοσελίδα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για επιχειρήσεις με περιεχόμενο που χρειάζεται συχνές ενημερώσεις ή την αλληλεπίδραση των επισκεπτών.


Επικοινωνήστε μαζί μας για μια  δωρεάν   προσφορά