Τι είναι το SEO

Το SEO (Search Engine Optimization) είναι μια σειρά από διαδικασίες που υλοποιούνται με τη χρήση λέξεων ή φράσεων κλειδιών. Σε αυτές συμμετέχουν αρχικά τόσο ο Web Designer όσο και ο Web Developer και εν συνεχεία οι Internet Marketers για να επιτευχθεί η όσο δυνατόν καλύτερη βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας της κίνησης μιας ιστοσελίδας, δια μέσου των σελίδων αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (Search Engine Results Pages ή SERPs).

Το SEO μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την βελτιστοποίηση φωτογραφικού υλικού, video υλικού, για τοπικές αναζητήσεις αλλά και κάθετες αναζητήσεις δηλαδή αναζητήσεις που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Το SEO αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης καθώς επίσης και τις αναζητήσεις που κάνουν οι χρήστες του διαδικτύου. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά, σκοπεύει να πετύχει τα όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στα SERPs. Η βάση της Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης (SEO), βρίσκεται αρχικά στον κώδικα της εκάστοτε ιστοσελίδας, στη δομή της και στο πόσο ακέραια είναι -να μην υπάρχουν δηλαδή broken links-, στην ποιότητα των κειμένων της, αλλά και στην προώθηση τις ιστοσελίδας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους με σκοπό την επιστροφή συνδέσμων (Backlinks).

Το SEO είναι χωρισμένο “άτυπα” σε 2 μορφές: Στη White Hat μορφή SEO και στη Black Hat μορφή SEO. Η πρώτη (White Hat) αναφέρεται στα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος – χρησιμοποιώντας τους κανόνες και μόνο – για να εφαρμόσει μια πετυχημένη SEO στρατηγική. Η δεύτερη (Black Hat) βασίζεται στη χρήση μη έντιμων μεθόδων και γι’ αυτό το λόγο καλό θα είναι να αποφεύγεται. Λεπτομέρειες για τις 2 αυτές μορφές SEO θα δοθούν σε επόμενο άρθρο.

Το SEO αποτελεί ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μέρος του σχεδιασμού ιστοσελίδων που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των Web Designers, Web Developers, Internet Marketers αλλά περισσότερο από όλους, τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων για πολλά χρόνια ακόμα. Το Web Design Blog θα είναι εδώ για να αναλύει όλες τις νέες αλλά και τις παλιές (πετυχημένες ασφαλώς) τακτικές SEO.


 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια  δωρεάν   προσφορά