Η κατασκευή μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας αποτελεί ένα πολύ δυνατό μέσο προβολής της επιχείρησης σας


Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να αναπτυχθεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Έτοιμες και προκατασκευασμένες λύσεις είναι σίγουρο πως δεν είναι η καλύτερη κίνηση καθώς δεν θα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και το προφίλ της επιχείρησης.

Η wst  αναπτύσσει ιστοσελίδες σε στενή συνεργασία μαζί σας. Αφού αναλύσουμε το είδος της και τις ανάγκες της επιχείρησης και σε συνάρτηση  με την οικονομική δυνατότητα,  σας προτείνουμε την καλύτερη για σας λύση. Όσο για την εμφάνιση του ιστοχώρου, προκειμένου το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι πλήρως αρεστό σε σας,  υπάρχει στενή συνεργασία κατά τη δημιουργία της γραφιστικής μακέτας, ώστε να είστε πλήρως ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. 


Κατηγορίες Ιστοσελίδων
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ιστοσελίδων

Οι στατικές σελίδες είναι μια προσιτή λύση για μικρές επιχειρήσει που θέλουν να μπουν στο χώρο του διαδικτύου και δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες


Οι δυναμικές ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχο της να ανανεώνει και να προσθέτει περιεχόμενο με απλό και εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις.


Διαδικασία κατασκευής μιας ιστοσελίδας

Κατοχύρωση ονόματος  Το όνομα αυτό είναι μοναδικό στον παγκόσμιο ιστό, και θα πρέπει να είναι σύντομο και αντιπροσωπευτικό της φύσης των δραστηριοτήτων σας.

Άνοιγμα χώρου φιλοξενίας. Φιλοξενία ονομάζουμε τον χώρο στον οποίο θα στηθεί η ιστοσελίδα σας. Αρχικά εμφανίζεται μια σελίδα ότι το site βρίσκεται υπό κατασκευή.

Οικονομική προσφορά. Γίνεται μια συζήτηση σχετικά με το τι είδος ιστοσελίδας θα κατασκευάσουμε και με βάση αυτή ετοιμάζουμε μια οικονομική προσφορά. Εφόσον έχουμε την έγκριση του πελάτη προχωρούμε στο επόμενο βήμα.

Κατασκευή γραφιστικής μακέτας . Φτιάχνεται βάση των προτιμήσεων του πελάτη και σε στενή συνεργασία μαζί του ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι απόλυτα αποδεκτό.

Κατασκευή κώδικα ιστοσελίδας. Εφόσον έχουμε την έγκριση της γραφιστικής μακέτας, προχωρούμε στην κατασκευή του κώδικα της σελίδων και όλων των επιμέρους περιεχομένων που έχουν συμφωνηθεί ώστε η ιστοσελίδα να ξεχωρίζει για την άρτια δομή της, την επαγγελματική & καλαίσθητη εμφάνιση, και την άριστη λειτουργικότητά της..


Περιεχόμενα ιστοσελίδας. Όταν η ιστοσελίδα είναι στατική ο πελάτης μας παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα και τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας.


Εκπαίδευση λειτουργίας. Όταν η ιστοσελίδα είναι δυναμική ο πελάτης εκπαιδεύεται στη χρήση και στις λειτουργίες της διαχείρισης της ιστοσελίδας. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτική στήριξη στα πρώτα βήματα ώστε να μην αντιμετωπίσετε καμιά δυσκολία με το ‘ανέβασμα’ του υλικού στην ιστοσελίδα.


Μηχανές αναζήτησης. Εφόσον η ιστοσελίδα είναι έτοιμη, την προωθούμε στις μηχανές αναζήτησης και στους πιο γνωστούς καταλόγους ιστοσελίδων. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο κώδικας της ιστοσελίδας να είναι απόλυτα συμβατός με τους κανόνες που θεσπίζει κατά καιρούς το Google, καθώς αυτή τη στιγμή είναι η μηχανή που χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια  δωρεάν   προσφορά