Αλλαγή μεγέθους εικόνας Online

Σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να ανεβάσουμε μια μεγάλη εικόνα και να μας την επιστρέψει σε πιό μικρό μέγεθος

http://resizeimage.org/

Αλλαγή μεγέθους με πρόγραμμα

Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα,
1. κάνουμε δεξί κλικ πανω στην μεγάλη εικόνα και μετά "Resize Pictures"
2. Επιλέγουμε ένα μέγεθος πχ Medium (fits a 1366 x 768 screen)

http://www.wst.gr/files/ImageResizer.zip

 

Templates
http://luvlythemes.com/html/spotless/   
http://wedesignthemes.com/html/delicate/index.html
http://demohtml.templatesquare.com/lamonte/index.html
http://demo.designmonstr.com/html/iblink/                            rigas
http://tanshcreative.com/applechic-st-demo/index.html
http://demohtml.templatesquare.com/marchie/
http://digitalcavalry.com/themeforest/live/site/naturalbornartist/dark_orange/index.html
http://designarethemes.com/themes/freshlook-html/  
http://hogash.com/demo/kalypso_html_choose/jresize/
http://www.celavi.fr/themeforest/bulb/www/
http://www.gt3themes.com/website-templates/dixit/
http://themes.semicolonweb.com/html/coworker/index.php
http://themefuse.com/demo/wp/envision/http://kopatheme.com/demo/rocket-html5-template/#
http://themes.fxoffice.net/take5/#!/page_about
http://imaginacionweb.net/themeforest/political/blue/index.html
http://www.ovidiustavila.com/z-gala/
http://rubidium-style.com/absolution_html/index.html
http://alldaypsd.com/demos/alcatron/dark/index.html
http://kincel.sk/unistar/green/index.html
http://pi-themes.com/blue/index.html
 
Fullscreen
 
shop html

http://chimpstudio.co.uk/themeforest/estore8/grey/index.html
http://www.angelomazzilli.com/Preciso/preciso.html
http://39articles.net/proshoper/
http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-blue/index.html
http://evick.ru/themforest/glammy/index.html
http://mobilewebs.net/mojoomla/demo/prestashop/pmart/index.php
http://dl.dropboxusercontent.com/u/112963099/Develpixel/Demo/tumbas/fullwidth/index-business-full-width-slider.html
http://www.angelomazzilli.com/Preciso/

791317420